ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

86fb01bc3f11f9bfb80a3de01a73c6d
logo

ບົນພື້ນຖານຂອງ ISO9001: 2008 ການຄຸ້ມຄອງການຢັ້ງຢືນລະບົບ, ຈາກການຊື້ວັດສະດຸ, ການປຸງແຕ່ງເພື່ອອອກຈາກກອງປະຊຸມ, ບໍລິສັດເປັນເຈົ້າຂອງອຸປະກອນການທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີ່ຫມັ້ນຄົງ.

Automatic Mechanical Balance
Constant Temperature Furnance
Laser Particle Sizer
Mulffle Furnace(Fixed carbon detector)